PENGURUSAN TERTINGGI
KETUA-KETUA UNIT
UNIT PEMBANGUNAN PELAJAR
UNIT KOLABORASI DAN KEUSAHAWANAN
UNIT PENYEJUKAN DAN PENYAMANAN UDARA
UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT
UNIT PENGOPERASIAN PERNIAGAAN
UNIT PENGAJIAN AM
UNIT PENTADBIRAN DAN KEWANGAN
UNIT PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT