VISI & MISI KOLEJ KOMUNITI HULU LANGAT

10 Lonjakan PPPM(PT)

Malaysia Education Blueprint
2015-2025

Visi 

Menjadi Institusi TVET dan Pembelajaran Sepanjang Hayat Yang Unggul Menjelang Tahun 2020

Misi

  • Menyediakan Graduan Yang Kompeten, Berdaya Saing, Holistik, Seimbang dan Berciri Keusahawanan
  • Menyediakan persekitaran pembelajaran TVET dan PSH yang kondusif
  • Mengukuhkan jaringan kolaborasi yang produktif dengan pelbagai agensi dan industri
  • Membangunkan komuniti setempat yang berpengetahuan dan terlatih
  • Mendapat Pengiktirafan dalam kalangan penyedia TVET