Laporan Tahunan 2016   Edisi Khas UAPD 2017   Diges KKHL 2018
           
Laporan Tahunan 2018   Laporan Tahunan 2019   Laporan Tahunan 2020
     

Pelan Strategik KKHL
2021-2025

  eBook Asas Penyejukan dan Penyamanan Udara    Laporan Pelan Strategik KKHL
2017-2020
 Pelan Strategik KKHL 2021-2025    eBook Asas PPU    Laporan Pelan Strategik KKHL 2017-2020
Laporan Tahunan 2021    Laporan Tahunan 2022    
 Laporan Tahunan 2021