SISTEM DALAMAN JPPKK

Web Based Staff Information System

Sistem Permohonan Rasmi di Luar Pejabat

Sistem Borang Permohonan ke Kolej Komuniti

Sistem Pengurusan Pelajar Kolej Komuniti

Sistem Pengurusan Pengambilan Pelajar ke Kolej Komuniti

Sistem Semakan Kemasukan ke Kolej Komuniti

Sistem Pengurusan Aktiviti Pelajar Kolej Komuniti

Sistem Pengerakan Pegawai JPPKK

Sistem Pengurusan Peperiksaan dan Penilaian Kolej Komuniti

SISTEM ELEKTRONIK KERAJAAN

Outlook Web App bagi MyGovUC

Sistem e-Penyata Gaji dan Laporan

Aplikasi mengemaskini cukai pendapatan

Sistem Pengurusan Maklumat Sumber Manusia

Sistem ePerolehan Kerajaan Malaysia